Hur fungerar en avfallskvarn

Spola vatten
Tryck på startknappen
   Lägg ner allt organiskt material

  • Bananer
  • Benrester
  • Kaffesump/Tepåse
  • Kräftskal-Räkskal
  Med en avfalskvarn blir du enkelt av med dina räkskal.

Resterna spolas snyggt och enkelt ner i avloppet och i form av ett
brunt vatten. Enkelt, smidigt och framförallt miljövänligt då detta sedan plockas upp av reningsverket och bildar därefter ex. BIOGAS av restprodukterna.